Bildiri Özeti

Bildiri Gönderme Kuralları

 • Kongre dili Türkçe ve İngilizcedir. Bildiriler sisteme, Türkçe ve İngilizce olarak her iki dilde yüklenmelidir.

 • Bildiri özetleri en geç 09 Mart 2020’ye kadar gönderilmelidir. Bu tarihten sonra gelecek özetler dikkate alınmayacaktır.

 • Bildiri özetleri, kongre sayfasında elektronik ortamda sisteme yüklenmelidir. Posta, faks ya da e-mail yolu ile gönderilen bildiri özetleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

 • Bildiri özeti gönderimi sisteminde ilk giriş için bir kullanıcı hesabının oluşturulması gereklidir. Daha sonra oluşan bu kişisel sayfanızdan bildiri özetlerinizi sisteme yükleyebilirsiniz.

 • Birden fazla bildiri özeti ile kongreye katılabilirsiniz.

 • Bildiri özeti kabulü için yazarlardan en az birinin kongreye kayıt yaptırması zorunludur. Belirlenen son bildiri gönderim gününe kadar hiçbir ödeme yapılmamış bildiriler değerlendirilmeye alınmayacak, programda, kongre kitabında yer almayacaktır.

 • Hazırlanacak bildiri özetleri hiçbir yerde yayınlanmamış, özgün bir araştırma veya derleme niteliğinde olmalıdır.

 • Gönderilen bildiriler kongre bilimsel kurulunda yer alan hakemler tarafından değerlendirilecektir.

 • Yazarlar bildirilerini poster veya sözlü sunum olarak seçebilecek ancak gerekli durumlarda Kongre Bilimsel Kurulu tercih yapabilecektir.

 • Kongre Bilimsel Kurulu bildirinin kabul veya reddi konusunda son kararı verecek, gerekli görürlerse yazarlardan düzeltme isteyebilecektir.

 • Sunum yapacak yazar bildiri özetinde belirtilmelidir.

 • Kabul edilen bildirinin sunum şekli, yeri ve zamanı sorumlu yazarın sisteme kayıt olurken belirttiği e-mail adresine otomatik olarak gönderilecektir.

 • Sözel sunum veya poster olarak kabul edilen tüm bildiri özetleri bildiri kitabında basılacak ve tüm katılımcılara dağıtılacaktır.

 • Sistem üzerinden son bildiri gönderim gününe kadar istediğiniz düzenlemeleri yapabilirsiniz.

 • Bildiri özetini yayınlamaktan vazgeçme ya da yazar isimlerinde değişiklik gibi durumlarda kongre sekreteryası ile iletişime geçilmelidir. Bildirinizde yapmak istediğiniz değişiklikleri ifade eden bir e-maili kongre sekreteryasına (istanbulebelikgunleri2020@gmail.com) son bildiri gönderim tarihine kadar iletmelisiniz. Aksi taktirde bildiriniz sisteme yüklediğiniz şekli ile yayınlanacaktır.

 •  

  Bildiri Özeti Yazım Kuralları

 • Özetler Times New Roman karakterinde, 12 punto olarak, 1,5 satır aralığı ile yazım ve imla kurallarına uygun olarak yazılmalıdır.

 • Başlık büyük harflerle, yazarların ad/soyadları ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır.

 • Yazarların unvanı, çalıştığı kurumlar ve sorumlu yazarın iletişim adresi belirtilmelidir.
 • Özet, başlık ve yazar bilgileri hariç 250 kelimeyi aşmayacak şekilde verilmelidir.

 • Bildiri özetlerinde; giriş ve amaç, yöntem, bulgular, sonuç ve öneriler alt başlıkları olmalı ve en az 3 en fazla 5 anahtar kelime yazılmalıdır.

 • Özet metnin içerisine tablo, grafik veya resim eklenmemelidir.

  Poster Bildiri Hazırlama Kuralları

 • Her bir poster 50x70 cm boyutlarında hazırlanmalıdır. Yazılar en az bir metre uzaklıktan rahatça görülebilecek büyüklükte olmalıdır.

 • Posterler belirlenecek tarih ve poster numarasında sergilenecek, bu bilgi iletişimden sorumlu yazara bildirilecektir.

  Sözel Bildiri Hazırlama Kuralları

 • Sözel bildiri süresi 5 dakika sunum, 3 dakika tartışma olarak belirlenmiştir. Katılımcıların bildiri oturumundan en az 2 saat önce sunumlarını kontrol odasındaki bilgisayara yükletmeleri gerekmektedir.

 • Sözel bildiriler ilgili oturumda yazarların biri tarafından sunulacaktır. Bildiri sunum tarih ve saati ile ilgili ayrıntılı bilgiler iletişimden sorumlu yazara kongre sekreteryası tarafından bildirilecektir.